Home / TIPOVI KOŠNICA / Trmke (Vrškare)

Trmke (Vrškare)

Trmke se prave od pruća loze ili pruća leske (Slika 36). Mogu se plesti i
od ražane slame. Najčešće imaju oblik zarubljene kupe, zapremine od 10 do
15 l. Spoljašnost trmke oblepljuje se smešom pepela i sveže goveđe balege ili
73
ilovačom. U procesu prezimljavanja na trmku se postavlja kapur ili kaptar. On
se može praviti od ter papira ili rogozine i štiti društvo u trmki od niskih
temperatura za vreme zime. Pčele u unutrašnjosti trmke izgrađuju saće
fiksirajući ga za zidove košnica i razvijaju gnezdo. Zaliha hrane se magacionira
u gornji deo trmke (batak). U središnjem delu se razvija leglo i ovaj deo
predstavlja plodišni deo. Sa donje strane ostaje veliki otvor koji se naziva
»usta«. Trmke imaju više nedostataka nego prednosti. Prinos meda je relativno
mali. Iznosi 3 do 4 kg muljanog meda (prilikom vađenja ovog meda pčele se
guše, ostaju lutke, larve, ima mleča, propolisa). Kontrola pčelinjih bolesti je
otežana, jer je saće fiksirano. Oduzimanje meda obavlja se tek kad se pčele
uguše. Zbog ograničene zapremine pčele su se često rojile i tako su prenosile
nagon za prirodnim rojenjem. Poseban metod pčelarenja sa ovom primitivnom
košnicom naziva se linenburški metod. Trmka se u vršnom delu saseče (izgleda
kao zarubljena kupa), na nju se doda daska sa kružno isečenim otvorom, a preko
svega nastavci sa pokretnim saćem. Na taj način pčele med skladište u nastavke
sa pokretnim saćem, a u ostatku trmke razvijaju leglo. Kod oduzimanja meda
nema uništavanja pčela.

About admin