Home / TIPOVI KOŠNICA / SAVREMENE KOŠNICE

SAVREMENE KOŠNICE

Savremene košnice nazivaju se košnice sa pokretnim ramom.
Savremena košnica treba da omogući: potpuno normalan biološki proces života
i rada pčelinjeg društva u uslovima što približnijim prirodnom; da potpuno štiti
pčelinje društvo od atmosferskih nepogoda i padavina; podešavanje zapremine
prostora prema potrebama pčelinjeg društva; održavanje stabilne temperature
zimi i leti u ekstremnim uslovima, pri čemu je njeno kolebanje slično kao u
prirodnim staništima, bez naglih promena; dobru izolaciju od vlage i
sprečavanje prodiranja vlage u unutrašnjost košnice; pokretljivost svih osnovnih
74
delova, jednostavnost i lakoću manipulacije i zaštitu pčelinjeg društva pri tome;
sprečavanje ulaska neprijatelja pčela; odvajanje plodišta i medišta radi
preduzimanja različitih tehnoloških postupaka i intervencija, tako da se može
raditi samo sa delom u kome se interveniše (lečenje, prihrana). (Svatok i
Daljević, 2004). U svetu su se najbolje pokazala dva tipa košnica za gajenje
pčela i to Dadant Blat (DB) i Langstrot Rut (LR) košnica. U Srbiji je najviše
zastupljena DB košnica (44,4%) i LR košnica (38,8%), sledi Alberti Žnideršič
(AŽ) sa 7,3% i košnica pološka (3,4%), svi ostali tipovi košnica zastupljeni su
sa ukupno 5,8% (izvor: elektronska baza podataka Saveza pčelarskih
organizacija Srbije, 2013).

About admin