Home / PČELINJA PAŠA / RANA PROLEĆNA PAŠA

RANA PROLEĆNA PAŠA

Dren (Cornus mas) raste u regionima listopadnih šuma hrasta, cera i
graba. Cveta sitnim, žutim cvetovima po 10-20 u štitastoj cvasti (slika 29A).
Cveta vrlo rano još u februaru. Plod je crvena elipsoidna viseća koštunica –
drenjina. Daje nektar i polenov prah i to je prvi svež nektar koji pčele unesu u
proleće. Otvoreni cvetovi podnose vrlo niske temperature (i do -50C).
Leska (Corylus avellana) je razgranat žbun ili nisko drvo, cvetovi su u vidu
resa, listovi su sa kratkom drškom okruglasti ili ovalni, po obodu oštro testerasti i sa
donje strane dlakavi. Može se gajiti i kao ukrasni žbun ili u plantažnim zasadima za
proizvodnju jezgra. Muški cvetovi su rese (jedna resa može imati 4 miliona polenovih
zrna). Ženski cvetovi su odvojeni od muških i razvijaju se u obliku tamnocrvene
cvasti. Cveta u februaru pre listanja, ponekad i u januaru. Cvetanje jednog žbuna traje
oko 7 dana. Daje samo polenov prah koga pčele sakupljaju prilikom vraćanja sa
pročisnih letova. On je pčelama neophodan u ovom periodu za ishranu legla u
razvoju. Polen je dobrog kvaliteta (i do 30% proteina). Jedan žbun leske srednje
veličine daje 50-60 g polena i to je prvi polen koji pčele unesu u košnicu.
Bela vrba (Salix alba) je drvo sa svetlom i širokom krošnjom, može biti i
žbun i polužbun. Vrbe su dvodome biljke, tako se na jednom stablu nalaze muški
cvetovi, a na drugom ženski cvetovi. Cvast je u obliku mace. Listovi su beličasti
54
na naličju. Javlja se obično pored reka ili u poplavljenim i močvarnim predelima.
Pošto postoji veliki broj vrsta, podvrsta i njihovih hibrida, cvetanje vrbe se proteže
prilično dugo. Cveta od marta do aprila i kasnije. Neke vrbe cvetaju pre listanja, a
druge posle listanja. Daje obilje nektara i cvetnog praha, medi gotovo svake
godine. Često produkcija nektara nije problem već snaga pčelinjag društva da bi
se iskoristila ova rana paša. Medonosna paša vrbe je od velike važnosti u
krajevima gde je voćarstvo slabo razvijeno i gde nema listopadnih šuma. Jedan
cvet izluči male količine nektara, sa sadržajem šećera koji varira od 30-70 % u
zavisnosti od relativne vlažnosti vazduha. Dnevni prinos meda na bogatoj paši
bele vrbe može biti 1-2 kg po društvu (Farkas i Zajacz, 2007).
Vrba iva (Salix caprea) se od drugih vrba razlikuje po tome što ne
zahteva isključivo vlažno stanište za svoj razvoj. Cveta krajem marta, pčelama
je izvor nektara i polena i veoma je važna u prolećnom razvoju pčelinje
zajednice. Najbolja temperatura za lučenje nektara je 18-20oC, pri čemu dnevni
prinos meda može biti i nekoliko kilograma. Procenat šećera u nektaru varira od
20,0 – 47,6 %. Boja meda je narandžasta. Procenjeni potencijalni prinos meda
po košnici iznosi 10-25 kg (Halmagyi, 1991).
Maslačak (Taraxacum officinale) je višegodišnja zeljasta biljka veoma
rasprostranjena na livadama, travnjacima, napuštenim njivama, po voćnjacima i
pored puta (slika 29B). Cveta tokom cele sezone od marta do oktobra, a za pčele
je najkorisniji u aprilu i maju. Daje dosta nektara i polenovog praha koji koriste u
ishrani legla. Dnevni unos može biti do 3 kg nektara, a sa 1 ha ukupan prinos i
preko 100 kg meda. Med je ćilibarno žute boje i pčele ga potroše za ishranu legla.

About admin