OPRAŠIVANJE POVRĆA

Za oprašivanje cvetova krastavca (Cucumis sativus) kada se gaji u polju košnice sa pčelama treba postaviti unutar parcele sa ovom biljnom kulturom ili po njenoj ivici po početku cvetanja. Na biljci krastavca postoje muški i ženski cvetovi. Ženski cvetovi izlučuju više nektara od muških, ali je sadržaj šećera u nektaru …

Read More »

OPRAŠIVANJE VOĆAKA

Efikasnost medonosne pčele kao oprašivača najviše dolazi do izražaja u oprašivanju voćaka (slika 12). Cvetanje voćaka odvija se tokom proleća kada su nektar i polen medonosnoj pčeli neophodni da obezbedi hranu za intenzivan razvoj pčelinjeg legla i ishranu odraslih članova pčelinjeg društva. U potrazi za hranom medonosna pčela vrši sakupljanje …

Read More »

SISTEM ORGANA ZA VARENJE

Sistem organa za varenje je složene građe (slika 8). Pčela usisava nektar jezikom i on dospeva u usta i ždrelo (pharynx), odakle se jednjakom (oesophagus) transportuje u medni želudac (ingluvies). Zapremina mednog želuca pčela radilica, u kome se donosi voda i nektar, iznosi 50 mm3. Na granici između mednog i …

Read More »

ANATOMIJA PČELE

U pčelinjem društvu razlikujemo maticu, pčele radilice i trutove. Radilica je najmanji član pčelinje porodice i dužina tela joj je oko 12 mm, a masa oko 0,1 g. Matica se razlikuje po izduženom telu, krilima koja dosežu do polovine tela i manjom glavom u odnosu na pčele radilice i trutove. …

Read More »

OPRAŠIVANJE

Oprašivanje (polinacija) predstavlja prenošenje polenovih zrna iz antera na žig tučka. Prema poreklu polenovih zrna koja se koriste u oprašivanju razlikuju se dva tipa oprašivanja: samooprašivanje i stranooprašivanje (Milatović i sar., 2011). Biljke se prema načinu oprašivanja mogu podeliti na: a) anemofilne (prenošenje polena obavlja se vetrom) b) entomofilne (prenošenje …

Read More »

MEDONOSNA PČELA U OPRAŠIVANJU BILJAKA

Oprašivanje je vitalan proces za opstanak kopnenog ekosistema i ljudske vrste. Više od 75% glavnih gajenih biljaka i 80% cvetnica oprašuju životinje prenosioci polena (Nabhan i Buchmann, 1997). Samo u Evropi od oko 264 biljnih useva 84% se oprašuje životinjama. U ukupnoj oprašivačkoj delatnosti insekti učestvuju sa oko 80%, pri …

Read More »