Home / PČELINJA PAŠA / LETNJA PAŠA

LETNJA PAŠA

Lipa (Tilia sp.) je višegodišnje, ukrasno, lekovito i tehničko drvo. U
pogledu klimatsko-zemljišnih uslova lipa je zahtevnija od bagrema, a isto tako i
u lučenju nektara pokazuje veću nesigurnost. Najveća koncentracija lipe u našoj
zemlji nalazi se na Fruškoj Gori, Jastrepcu, Goču i Kopaoniku, oko Donjeg
Milanovca, po planinama istočne Srbije. Kao i bagrem, spada u glavne
medonosne paše u Srbiji. Nije pouzdana medonosna paša, jer cveta u junu kada
su dnevne temperature preko 30°C. Cvetovi su žućkastobeli, mirišljavi,
skupljeni po 4-16 u štitastoj cvasti (slika 29G). Ispušta jaka eterična ulja koja
omamljujuće deluju na pčele. Sa svojim relativno velikim lišćem lipa isparava
veliku količinu vode i zato ako u zemljištu ne postoji dovoljno vlage, lišće
prekida sa stvaranjem sirovina za proizvodnju nektara i prestaje da medi. Bela
ili srebrna lipa (Tilia tomentosa) ima beličaste listove na naličju i po tome je
dobila ime. Cvetovi bele lipe luče dosta nektara. Krupnolisna lipa (Tilia
platyphyllos) se sadi po parkovima i alejama. Ona slabije luči nektar, ali daje
dosta polenovog praha. Sitnolisna ili srcolika lipa (Tilia cordata) je
rasprostranjena po šumama, ali se sadi i kao ukrasno drvo po parkovima. Dobra
je nektarska paša za pčele. Najranije cveta velikolisna lipa, zatim sitnolisna i
najzad bela lipa. Dužina cvetanja kod velikolisne i sitnolisne lipe iznosi oko 10
dana, dok bela lipa cveta nešto duže (do 15 dana). Lučenje nektara je
najintenzivnije u jutarnjim časovima. Koncentracija šećera u nektaru lipe može
biti veoma varijabilna i kreće se od 20 do 70% (Konarska, 2013). Dnevni unos
nektara jakih pčelinjeh društava može biti i po nekoliko kilograma. Ukupan
prinos po košnici varira od 2,5 do 22 kg (Gyor 2005). Lipov med je prve klase.
Njegova boja ide od bledo žute do ćilibarne, prijatnog je slatko gorkog ukusa,
sporo kristališe.
Pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) je listopadno drvo sa velikom
gustom krošnjom. Listovi su produženo ovalni i po obodu nazubljeni.
Jednodoma je biljka. Muški cvetovi su sakupljeni u bledo žute klasove, a pri
njihovoj osnovi nalazi se po jedan ili više ženskih cvetova. Cveta u drugoj i
trećoj dekadi juna ili početkom jula. Cvetanje jednog stabla traje oko 10 dana.
Pošto sva stabla ne procvetaju u istom momentu cvetanje može trajati 20 dana.
61
Kesten pčelama daje izuzetnu količinu polena. Samo muški cvetovi proizvode
nektar. Dnevna nektarska produkcija iznosi iznad 1 mg/cvetu, sa prosečnim
sadržajem šećera od oko 22%. Unos nektara u povoljnim uslovima iznosi preko
5 kg/društvu. Med je ekstra kvaliteta, braon boje, specifičnog mirisa i
specifičnog slatko gorkog ukusa. U medu je prisutna znatna količina polena.
Kestenov med sporo kristališe.
Suncokret (Helianthus annuus) je samooplodna, jednogodišnja
industrijska biljka. Poreklom je iz Meksika i Perua. Svake godine se dominantne
površine zaseju ovom kulturom u Vojvodini. Na terenu je u toku sezone prisutna
velika raznolikost hibrida suncokreta. Cvast suncokreta je glavica na kojoj se
nalazi do 1500 cvetova žute ili narandžaste boje (slika 29H). U agroekološkim
uslovima Srbije počinje da cveta krajem juna i početkom jula. Optimalna
temperatura za lučenje nektara je 25 – 30oC, a relativna vlažnost vazduha preko
60%. Na jednoj cvetnoj glavici prvo počinju da cvetaju spoljni cvetovi, a za 5 do
6 dana procvetaju i cvetovi u sredini. Prvi cvetovi su najrazvijeniji, jer su i
najbolje hranjeni. Vreme setve ove biljne kulture se razlikuje na terenu. Zbog
toga, ali i zbog razlike u vremenu otvaranja cvetova na glavici, cvetanje
suncokreta se razlikuje između lokaliteta i može trajati 30-tak dana. Za lučenje
nektara potrebna je vlaga u zemljištu. Na ovoj medonosnoj paši pčelama je
potrebno obezbediti vodu. Ako pčelinjak nije moguće locirati blizu nekog izvora
vode, onda im se ona obezbedjuje postavljanjem pojila. Količina izlučenog
nektara u cvetu značajno se razlikuje između različitih hibrida suncokreta (od
0,082 – 0,353 mg po cvetu), pri čemu varira i sadržaj šećera u nektaru od 36,8-
58,7% (Zajacz i sar., 2006). U zavisnosti od snage i intenziteta lučenja nektara
jedno pčelinje društvo na suncokretovoj paši može da sakupi od 10 do 35 kg
meda. Suncokretov med je druge klase, žute boje, karakteristične arome i mirisa.
Vrlo brzo kristališe nakon ceđenja. U kombinaciji sa livadskim medom i medom
kasne ritske paše predstavlja hranu na kojoj pčele prezimljavaju.

About admin