Home / TIPOVI KOŠNICA

TIPOVI KOŠNICA

Langstrot – Rut košnica (LR)

Langstrot Rut košnica (slika 37) je u svetu najzastupljenija u SAD, Australiji i Novom Zelandu. Ovo je košnica nastavljača. Karakteristika ove košnice je da se za plodište koriste 2 nastavka – tela, a za medište jedan ili više nastavaka. Nastavci se ređaju jedan na drugi u vertikalnom smeru. U svako …

Read More »

SAVREMENE KOŠNICE

Savremene košnice nazivaju se košnice sa pokretnim ramom. Savremena košnica treba da omogući: potpuno normalan biološki proces života i rada pčelinjeg društva u uslovima što približnijim prirodnom; da potpuno štiti pčelinje društvo od atmosferskih nepogoda i padavina; podešavanje zapremine prostora prema potrebama pčelinjeg društva; održavanje stabilne temperature zimi i leti …

Read More »

Trmke (Vrškare)

Trmke se prave od pruća loze ili pruća leske (Slika 36). Mogu se plesti i od ražane slame. Najčešće imaju oblik zarubljene kupe, zapremine od 10 do 15 l. Spoljašnost trmke oblepljuje se smešom pepela i sveže goveđe balege ili 73 ilovačom. U procesu prezimljavanja na trmku se postavlja kapur …

Read More »