Home / OPRAŠIVANJE BILJAKA

OPRAŠIVANJE BILJAKA

OPRAŠIVANJE RATARSKIH KULTURA

Uljana repica (Brassica napus) je uglavnom samooplodna, a delimično i stranooplodna ratarska kultura. Zbog prisutne stranooplodnosti i čestog gajenja hibrida prisustvo insekata oprašivača je veoma poželjno (Terzić i sar., 2010). U ekološkim uslovima naše zemlje cvetanje uljane repice traje dve do tri sedmice (ozime od druge dekade aprila, jare početkom …

Read More »

OPRAŠIVANJE POVRĆA

Za oprašivanje cvetova krastavca (Cucumis sativus) kada se gaji u polju košnice sa pčelama treba postaviti unutar parcele sa ovom biljnom kulturom ili po njenoj ivici po početku cvetanja. Na biljci krastavca postoje muški i ženski cvetovi. Ženski cvetovi izlučuju više nektara od muških, ali je sadržaj šećera u nektaru …

Read More »

OPRAŠIVANJE VOĆAKA

Efikasnost medonosne pčele kao oprašivača najviše dolazi do izražaja u oprašivanju voćaka (slika 12). Cvetanje voćaka odvija se tokom proleća kada su nektar i polen medonosnoj pčeli neophodni da obezbedi hranu za intenzivan razvoj pčelinjeg legla i ishranu odraslih članova pčelinjeg društva. U potrazi za hranom medonosna pčela vrši sakupljanje …

Read More »