Home / MEDONOSNA PČELA

MEDONOSNA PČELA

OPRAŠIVANJE

Oprašivanje (polinacija) predstavlja prenošenje polenovih zrna iz antera na žig tučka. Prema poreklu polenovih zrna koja se koriste u oprašivanju razlikuju se dva tipa oprašivanja: samooprašivanje i stranooprašivanje (Milatović i sar., 2011). Biljke se prema načinu oprašivanja mogu podeliti na: a) anemofilne (prenošenje polena obavlja se vetrom) b) entomofilne (prenošenje …

Read More »

MEDONOSNA PČELA U OPRAŠIVANJU BILJAKA

Oprašivanje je vitalan proces za opstanak kopnenog ekosistema i ljudske vrste. Više od 75% glavnih gajenih biljaka i 80% cvetnica oprašuju životinje prenosioci polena (Nabhan i Buchmann, 1997). Samo u Evropi od oko 264 biljnih useva 84% se oprašuje životinjama. U ukupnoj oprašivačkoj delatnosti insekti učestvuju sa oko 80%, pri …

Read More »