Home / admin

admin

PČELARSKA OPREMA ZA TOPLJENJE VOSKA I PRIBOR ZA UMETANJE SATNIH OSNOVA

Saće upotrebom stari, menja boju od svetložute do crne. Ujedno se povećava i masa saća zbog zaostalih košuljica od presvlačenja larvi i lutki i smanjuje se zapremina radiličnih ćelija iz kojih se kasnije rađaju sitnije pčele. Preporučuje se da se u košnici svake godine zameni 1/3 starog saća. Na manjim …

Read More »

PČELARSKI PRIBOR I OPREMA ZA PRIHRANJIVANJE

U periodu gajenja pčela dešavaju se pčelarske sezone koje su izuzetno nepovoljne za razvoj pčelinjeg društva ili za njegovo zimovanje. U toku pčelarske sezone se ponekad, usled apitehničkih mera koje se preduzimaju na pčelinjaku (npr. izrojavanje pčela), pojavi potreba za prihranom pčelinjih društava. Za pripremu hrane za pčele koristi se …

Read More »

PČELARSKI PRIBOR I OPREMA ZA OTVARANJE KOŠNICA I PREGLED PČELINJAKA

Za pregled i rad sa pčelama neophodno je na pčelinjak poći sa adekvatnom opremom. Najosnovnije za pčelara je da se opremi pčelarskom dimilicom, pčelarskom kapom (pčelarskom bluzom ili kombinezonom) i pčelarskim nožem. Slika 42. Pčelarska kapa sa kombinezonom Slika 43. Postupak otvaranja košnice Pčelarska kapa štiti lice i glavu od …

Read More »

Langstrot – Rut košnica (LR)

Langstrot Rut košnica (slika 37) je u svetu najzastupljenija u SAD, Australiji i Novom Zelandu. Ovo je košnica nastavljača. Karakteristika ove košnice je da se za plodište koriste 2 nastavka – tela, a za medište jedan ili više nastavaka. Nastavci se ređaju jedan na drugi u vertikalnom smeru. U svako …

Read More »

SAVREMENE KOŠNICE

Savremene košnice nazivaju se košnice sa pokretnim ramom. Savremena košnica treba da omogući: potpuno normalan biološki proces života i rada pčelinjeg društva u uslovima što približnijim prirodnom; da potpuno štiti pčelinje društvo od atmosferskih nepogoda i padavina; podešavanje zapremine prostora prema potrebama pčelinjeg društva; održavanje stabilne temperature zimi i leti …

Read More »

Trmke (Vrškare)

Trmke se prave od pruća loze ili pruća leske (Slika 36). Mogu se plesti i od ražane slame. Najčešće imaju oblik zarubljene kupe, zapremine od 10 do 15 l. Spoljašnost trmke oblepljuje se smešom pepela i sveže goveđe balege ili 73 ilovačom. U procesu prezimljavanja na trmku se postavlja kapur …

Read More »

LETNJA PAŠA

Lipa (Tilia sp.) je višegodišnje, ukrasno, lekovito i tehničko drvo. U pogledu klimatsko-zemljišnih uslova lipa je zahtevnija od bagrema, a isto tako i u lučenju nektara pokazuje veću nesigurnost. Najveća koncentracija lipe u našoj zemlji nalazi se na Fruškoj Gori, Jastrepcu, Goču i Kopaoniku, oko Donjeg Milanovca, po planinama istočne …

Read More »

PROLEĆNA PAŠA

Bela detelina (Trifolium repens) je višegodišnja zeljasta biljka. Ima nekoliko varijeteta, retko se gaji samostalno, već se nalazi u sastavu livadskih zajednica. Održava se spontano na prirodnim travnjacima, a dobro podnosi gaženje i ispašu. Cveta od aprila do septembra. Posebno je značajna po tome što veoma dobro medi na dnevnim …

Read More »

RANA PROLEĆNA PAŠA

Dren (Cornus mas) raste u regionima listopadnih šuma hrasta, cera i graba. Cveta sitnim, žutim cvetovima po 10-20 u štitastoj cvasti (slika 29A). Cveta vrlo rano još u februaru. Plod je crvena elipsoidna viseća koštunica – drenjina. Daje nektar i polenov prah i to je prvi svež nektar koji pčele …

Read More »

OPRAŠIVANJE RATARSKIH KULTURA

Uljana repica (Brassica napus) je uglavnom samooplodna, a delimično i stranooplodna ratarska kultura. Zbog prisutne stranooplodnosti i čestog gajenja hibrida prisustvo insekata oprašivača je veoma poželjno (Terzić i sar., 2010). U ekološkim uslovima naše zemlje cvetanje uljane repice traje dve do tri sedmice (ozime od druge dekade aprila, jare početkom …

Read More »